Jan Klominek, Browar w Trzcinicy
Czescy Klominkowie
Czescy Klominkowie.
Przodkowie Jana pochodzą ze wsi Podoli, obecnie dzielnicy Pragi. Tam wokól kościoła pod wezwaniem Św. Michała Arch. w dzielnicy Praha 4 - Podoli znajdowały się ich groby. W 1885 r. cmentarz wokół kościoła zlikwidowano, a najstarsze pamiątkowe tablice nagrobne wmurowano w ściany kościoła. Kim z zawodu był pradziad Jana, Józef Klominek (1695-1779) nie wiem, ale jego dziad Wojciech zm. 1804 r. był rybakiem. Podoli leży nad Wełtawą, tuż pod Wyszehradzkim wzgórzem. Wojciech Klominek mieszkał w Podoli w domu o nr 791. Wiadomo, że miał 4 żony , a z nimi najmniej 20 dzieci. Wiele z nich zmarło w wieku niemowlęcym. O dwojgu z jego dzieci wiemy więcej. Jeden to wyżej wspomniany Ferdynand, a drugi to, Karel Klominek (1780-1835), który był księdzem. Jako student seminarium ochotniczo brał udział w walkach przeciwko armii napoleońskiej. Wyświęcony w 1806 r. do śmierci był proboszczem parafii w Jazlovicach koło Pragi. Zmarł na gruźlicę. Z Janem do Galicji przyjechał też jego młodszy brat Stefan Klominek (1839-1890). Został administratorem Browaru w Zarszynie koło Sanoka. W 1886 roku wrócił do Czech i kupił Browar w Jilove koło Pragi. Browar istniał do 1942 r. Browar w 1951 roku został znacjonalizowany, przekształcony na magazyn i doprowadzony do ruiny. W 1991 r. rodzina Klominków, nadal mieszkająca w Jilove odzyskała teren byłego browaru.Rodzina Klominków do dziś mieszka w domu na sąsiedniej działce.


Jan Klominek, Browar w Trzcinicy

e-mail: m.nalecki@gmail.com
Copyright 2013 Jan Klominek, Browar w Trzcinicy & INTERIA.PL